1. Mẫu Phiếu đánh giá viên chức: Đánh giá chất lượng cán bộ, công chức năm 2022

Mẫu phiếu đánh giá viên chức là một trong những mẫu phiếu được ban hành kèm Nghị định số 90 năm 2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

Đây cũng là một trong những loại giấy tờ, văn bản được lưu trong hồ sơ viên chức ghi lại kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng của viên chức; là căn cứ để bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, thăng hạng chức danh nghề nghiệp, quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật… viên chức.

Trong đó, mẫu phiếu này bao gồm các nội dung:

– Viên chức tự đánh giá về chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật. kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

– Viên chức quản lý thì tự đánh giá thêm kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao quản lý, phụ trách, năng lực lãnh đạo, quản lý, năng lực tập hợp, đoàn kết;

– Phần tự nhân xét, xếp loại chất lượng, ưu điểm, khuyết điểm của bản thân.

phiếu đánh giá viên chức là gì?

2. Mẫu Phiếu đánh giá viên chức chuẩn nhất theo Nghị định 90

Phiếu đánh giá viên chức được ban hành tại Phụ lục số 03 kèm theo Nghị định 90 của Chính phủ:

3. Cách viết Phiếu đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức 2022

Để tự mình ghi Phiếu đánh giá viên chức được chuẩn chỉnh, viên chức có thể tham khảo hướng dẫn chi tiết và ví dụ cụ thể về mẫu phiếu đánh giá viên chức dưới đây:

Xem thêm:  Thần Tài Đến CF68 - Trò chơi đánh bài thần tài hấp dẫn

4. 4 mức đánh giá, xếp loại viên chức

Theo Điều 42 Luật Viên chức được sửa đổi, bổ sung bởi điểm b khoản 12 Điều 2 Luật năm 2019, hàng năm, căn cứ vào nội dung đánh giá, viên chức được xếp loại chất lượng theo các mức như sau:

– Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

– Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

– Hoàn thành nhiệm vụ;

– Không hoàn thành nhiệm vụ.

Trong đó, các tiêu chí làm căn cứ đánh giá viên chức theo 04 mức độ như trên gồm:

– Mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết, theo kế hoạch đề ra hoặc theo công việc cụ thể được giao;

– Tiêu chí về việc hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị hoặc lĩnh vực công tác được giao phụ trách (chỉ áp dụng với viên chức lãnh đạo);

– Tiêu chí về mức độ hoàn thành của đơn vị thuộc thẩm quyền phụ trách, quản lý trực tiếp.

Tiêu chí ghi trong phiếu đánh giá viên chức

5. Tiêu chí chung đánh giá, xếp loại viên chức

Tiêu chí chung đánh giá viên chức được nêu cụ thể tại Điều 3 Nghị định 90/2020 gồm:

– Chính trị tư tưởng: Chấp hành chủ trương, đường lối, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Đặt lợi ích của Đảng, quốc gia – dân tộc, nhân dân, tập thể lên trên lợi ích cá nhân…

– Đạo đức, lối sống: Không tham ô, tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, cơ hội, vụ lợi, hách dịch, cửa quyền; không có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa; Không để người thân, người quen lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để trục lợi…

Xem thêm:  Cẩm nang chơi bài tá lả từ A đến Z cho người chơi mới

– Tác phong, lề lối làm việc: Có trách nhiệm với công việc; năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, linh hoạt trong thực hiện nhiệm vụ; Phương pháp làm việc khoa học, dân chủ, đúng nguyên tắc; Có tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ…

– Ý thức tổ chức kỷ luật: Chấp hành sự phân công của tổ chức; Thực hiện việc kê khai và công khai tài sản, thu nhập theo quy định; Thực hiện các quy định, quy chế, nội quy…

– Kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

6. Các bước đánh giá, xếp loại viên chức

Với đối tượng viên chức là người đứng đầu và viên chức không giữ chức vụ, lãnh đạo thì các bước đánh giá, xếp loại cũng có một số khác nhau. Cụ thể:

Bước

Viên chức là người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu

Viên chức không giữ chức vụ quản lý

Bước 1

Viên chức tự đánh giá, xếp loại chất lượng

Bước 2

Tổ chức cuộc họp tại đơn vị nơi viên chức công tác để nhận xét, đánh giá đối với viên chức

Bước 3

Lấy ý kiến nhận xét, đánh giá của cấp ủy đảng đơn vị nơi viên chức công tác

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Bước 4

Xem xét, quyết định đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức thông báo bằng văn bản cho viên chức và thông báo công khai trong cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi viên chức công tác về kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Xem thêm:  Phân tích & đặc điểm bài Đoàn thuyền đánh cá

Bước 5

Cấp có thẩm quyền đánh giá, xếp loại chất lượng viên chức

Không có

7. Viên chức được đánh giá bao nhiêu lần/năm?

Nếu như theo quy định cũ tại Luật Viên chức năm 2010, viên chức được đánh giá hàng năm, khi kết thúc thời gian tập sự, trước khi ký tiếp hợp đồng làm việc và khi xét khen thưởng, kỷ luật, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng thì Luật sửa đổi 2019 bổ sung thêm thời điểm:

– Khi thay đổi vị trí việc làm;

– Căn cứ đặc thù công việc, viên chức được đánh giá theo quý, tháng hoặc tuần, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, định lượng bằng kết quả, sản phẩm cụ thể.

– Bỏ thời điểm đào tạo, bồi dưỡng;

– Trước khi kết thúc thời gian tập sự (hiện nay là khi kết thúc thời gian tập sự).

Trên đây là Mẫu phiếu đánh giá viên chức mới nhất và chi tiết cách ghi. Nếu còn thắc mắc, độc giả vui lòng liên hệ 1900.6192 để được hỗ trợ, giải đáp.