Các dạng cược keno

  • 1. Tài/ Xỉu
  • 2. Lẻ/ Chẵn
  • 3. Rồng/ Hòa/ Hổ
  • 4. Trên/ Hòa/ Dưới
  • 5. Tài Lẻ/ Xỉu Lẻ/ Tài Chẵn/ Xỉu Chẵn
  • 6. Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ

Cách tính

Kết quả Keno được tính dựa trên 20 quả bóng được rút ra ngẫu nhiên từ 80 quả bóng với các con số tương ứng.

Tài/ Xỉu

– Tài: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra >= 811

– Xỉu: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra =< 810

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 73. Tổng 20 số này là 633. Chọn Xỉu sẽ thắng

Lẻ/ Chẵn

– Lẻ: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra là số lẻ

– Chẵn: Tổng số của 20 quả bóng được rút ra là số chẵn.

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 73. Tổng 20 số này là 633. Chọn Lẻ sẽ thắng.

Rồng/ Hòa/ Hổ

– Rồng: Là chữ số hàng chục của kết quả của 20 quả bóng được rút ra.

– Hổ: Là chữ số hàng đơn vị của kết quả của 20 quả bóng được rút ra.

– Hòa: Nếu Rồng = Hổ

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. Ta so sánh chữ số hàng chục và hàng đơn vị của kết quả được rút ra, bên nào lớn hơn thì chiến thắng.

Xem thêm:  Bé Đánh Răng: Nội Dung, Hình Ảnh và Giáo Án Hấp Dẫn

+ Rồng là chữ số hàng chục: 3

+ Hổ là chữ số hàng đơn vị: 9

Chọn Hổ sẽ thắng.

Trên/ Hòa/ Dưới

– Trên: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có hơn 10 con số trong khoản từ 1-40

– Hòa: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có 10 con số trong khoản 1-40 và 10 con số trong khoản 41-80.

– Dưới: Nếu trong 20 quả bóng được rút ra có hơn 10 con số trong khoản 41-80

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Ta có 1 4 con số trong khoản 1-40( 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 39, 29, 11, 8, 33) và 6 số được rút ra trong khoản 41-80(50, 52, 70, 61, 71, 79). Chọn Trên sẽ thắng.

Tài Lẻ/ Xỉu Lẻ/ Tài Chẵn/ Xỉu Chẵn

– Tài Lẻ: Tổng 20 quả bóng được rút ra >=811 và là con số lẻ. Ví dụ: 811, 813, 815, …

– Xỉu Lẻ: Tổng 20 quả bóng được rút ra =< 810 và là con số lẻ. Ví dụ: 789, 573, 639,…

– Tài Chẵn: Tổng 20 quả bóng được rút ra >= 811 và là con số chẵn. Ví dụ: 812, 814, 852…

– Xỉu Chẵn: Tổng 20 quả bóng được rút ra =< 810 và là con số chẵn. Ví dụ: 810, 798. 780,…

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. 639 nhỏ hơn 810 và là số lẻ. Chọn Xỉu Lẻ sẽ thắng.

Xem thêm:  Cách Đọc Kèo Tài Xỉu Bóng Đá Hiệu Quả và Chính Xác
Kim/ Mộc/ Thủy/ Hỏa/ Thổ

– Kim: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 210-695

– Mộc: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 696-763

– Thủy: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 764-855

– Hỏa: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 856-923

– Thổ: Tổng 20 quả bóng được rút ra trong khoản 924- 1410

Ví dụ: 20 quả bóng được rút ra là: 10, 5, 2, 14, 13, 16, 20, 21, 35, 50, 52, 39, 29, 70, 61, 11, 71, 8, 33, 79. Tổng 20 số này là 639. 639 trong khoản 210-695. Chọn Kim sẽ thắng.