Môn học Đánh giả tác động môi trường: Sự cần thiết cho chương trình đại học Khoa học Môi trường

Trong thời kỳ phát triển kinh tế – xã hội, tác động tiêu cực lên môi trường và tài nguyên thiên nhiên tại Việt Nam ngày càng gia tăng. Mô hình giảng dạy Đánh giả tác động môi trường sẽ trang bị sinh viên kiến thức cơ bản và thực tiễn về vấn đề này.

Giáo trình Đánh giá tác động môi trường được biên soạn bởi tập thể tác giả Khoa Tài nguyên và Môi trường. Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên: PGS.TS. Đặng Văn Minh chủ biên và biên soạn chương 4,5; PGS.TS. Đỗ Thị Lan biên soạn chương 2, 3; TS. Nguyễn Chi Hiểu biên soạn chương 1; ThS. Dương Minh Hòa biên soạn chương 6. Giáo trình phục vụ cho việc giảng dạy môn Đánh giả tác động môi trường thuộc chuyên ngành Khoa học Môi trường và các chuyên ngành khác có liên quan ở bậc đại học.

Nội dung chính trong giáo trình này bao gồm 6 chương.

Chương 1: Giới thiệu chung về Đánh giả tác động môi trường

Chương 2: Lập cam kết bảo vệ môi trường

Chương 3: Đánh giả tác động môi trường

Chương 4: Đánh giá môi trường chiến lược

Chương 5: Phương pháp nhận dạng và đánh giá các tác động môi trường

Chương 6: Quản lý và giám sát các tác động môi trường

Xem thêm:  Tài xỉu hiệp 2 hôm nay: Những thay đổi trong tỷ lệ kèo Thái Lan vs Việt Nam

Trong quả trình biên soạn, chúng tôi đã tham khảo nhiều tài liệu khoa học, các báo cáo và văn bản pháp quy cũng như kết quả nghiên cứu có liên quan tới lĩnh vực đánh giả tác động môi trường ở trong và ngoài nước. Tuy đã có nhiều cố gắng, song chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tập thể tác giả mong nhận được sự góp ý của các nhà chuyên môn, thầy cô giáo, học viên và độc giả trong và ngoài trường để cuốn giáo trình này ngày càng được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

Các tác giả