Bên cạnh trò chơi Tiến Lên Miền Nam, Binh Xập Xám cũng là một trò chơi dân gian rất phổ biến. Mặc dù cách chia bài của Mậu Binh tương tự như Tiến Lên Miền Nam, nhưng cách chơi lại có sự khác biệt.

Bạn đang xem: Cách chơi Mậu binh, chơi Binh Xập Xám

Cách chơi Mậu Binh, chơi Binh Xập Xám

Trò chơi này có từ 2 đến 4 người chơi, mỗi người sẽ được chia 13 lá bài (sử dụng bộ bài Tây). Cách sắp xếp và tính toán lá bài này sẽ tạo thành những bộ bài khác nhau dựa trên chiến thuật của từng người chơi.

Giá trị của quân bài sẽ được sắp xếp theo số theo thứ tự như sau:

 • A (xì) > K (già) > Q (đầm) > J (bồi) > 10 > 9 > 8 > 7 > 6 > 5 > 4 > 3 > 2.

Mỗi người chơi sẽ xếp 13 lá bài của mình thành 3 chi như ở trên hình. Gồm 5 quân cho chi đầu và chi ở giữa, 3 quân còn lại ở chi cuối. Thường sẽ xét chi đầu (5 lá), sau đó xét đến chi giữa (cũng 5 lá), và cuối cùng đến chi cuối (3 lá). Tại sao phải xét bài từ dưới lên thì việc này sẽ tạo cho cảm giác kịch tính, hồi hộp cho người chơi.

Liên kết bài

Bài sẽ được tính như sau với độ mạnh tăng dần từ trên xuống dưới.

 • Mậu thầu: Không có liên kết các lá bài. Ví dụ: A♠ Q♣ 10♥ 9♦ 8♥
 • Đôi (Dzách): 7♦, 7♣, 10♠, Q♣, A♠
 • Thú: 2 đôi (chi cuối không có). Ví dụ: J♦ J♣ 9♠ 9♥ K♣
 • Sám (3 lá cùng số): K♥ K♦ K♣, A♣, 2♠
 • Sảnh: 5 lá có số liên tiếp nhau (chi cuối không có). Liên kết: A, 2, 3, 4, 5 cũng gọi là sảnh nhưng là Sảnh Nhị, chỉ đứng sau Sảnh Đại (A, K, Q, J, 10).
 • Thùng: 5 lá cùng chất (chi cuối không có). Ví dụ: 7♦ Q♦ 10♦ K♦ A♦
 • Cù Lũ: 1 Sám (cặp 3) & 1 Đôi (chi cuối không có). Ví dụ: Q♥ Q♦ Q♠ 9♣ 9♠
 • Tứ Quý: 4 lá cùng số (chi cuối không có). Ví dụ: Q♥ Q♦ Q♣ Q♠, K♠
 • Thùng phá Sảnh: Dây đồng chất (chi cuối không có). Ví dụ: Q♥ J♥ 10♥ 9♥ 8♥
 • Thùng phá Sảnh lớn: Dây đồng chất có A (chi cuối không có). Ví dụ: A♠ K♠ Q♠ J♠ 10♠
Xem thêm:  Tham khảo về kèo tài xỉu 3 trái và các mẹo cược từ chuyên gia

Mậu binh tới trắng

Ở mức bài đặc biệt này, người chơi có thể thắng trực tiếp mà không cần phải so từng chi.

 • Rồng cuốn: Bạn có 13 lá từ 2 > A đồng chất.
 • Sảnh rồng: Bạn có 13 lá từ 2 > A không đồng chất.
 • 3 thùng phá sảnh: Bạn có ba thùng phá sảnh ở cả ba chi.
 • Đồng màu 1: Bạn có 13 lá đồng màu đen/đỏ.
 • Đồng màu 2: Bạn có bài có 12 lá đồng màu đen/đỏ hoặc đỏ/đen.
 • 5 đôi 1 sám: Bạn có 5 đôi và 1 sám cô. Giống nhau so sánh đến lá lớn nhất trong sám.
 • Lục phé bôn: Bạn có 6 đôi và 1 mậu thầu. Giống nhau so đến đôi cao nhất.
 • 4 sám chi: Bạn có 4 sám chi. Giống nhau so đến sám chi cao nhất.
 • 3 tứ quý: Bạn có 3 tứ quý. Giống nhau so đến tứ quý cao nhất.
 • 3 cái thùng: 3 chi mỗi chi là một thùng. Giống nhau so đến các thùng ở các chi. Có thể hoà.
 • 3 cái sảnh: 3 chi mỗi chi là một sảnh. Giống nhau so đến các sảnh ở các chi. Có thể hoà.

Mậu binh đặc biệt – Xuất hiện khi so các chi với nhau

Cách tính này sẽ so từng chi bài của bạn với bài của đối thủ.

 • Sập hộ: Bạn thua cả ba chi với 1 người chơi khác.
 • Sập làng: Bạn thua cả ba chi với tất cả người chơi còn lại.
 • Sám chi đầu: Bạn thắng chi cuối bằng 1 xám chi.
 • Cù lũ chi giữa: Bạn thắng chi hai bằng 1 cù lũ.
 • Tứ quý chi cuối: Bạn thắng chi đầu bằng 1 tứ quý.
 • Tứ quý chi hai: Bạn thắng chi hai bằng 1 tứ quý. Nghĩa là có 2 tứ quý ở chi đầu và chi giữa.
 • Thùng phá sảnh chi cuối: Bạn thắng chi đầu bằng 1 thùng phá sảnh.
 • Thùng phá sảnh chi hai: Bạn thắng chi hai bằng 1 thùng phá sảnh. Nghĩa là có 2 thùng phá sảnh ở chi đầu và chi giữa.
Xem thêm:  Cách đánh bài câu cá cho 2 người, 3 người chơi một cách chi tiết và chính xác