SBT Sinh 9 Bài tập trắc nghiệm: Giới hạn nhiệt độ của cá rô phi tại Việt Nam

Lời giải:

Đáp án D

Giới hạn môi trường sống của cá rô phi ở Việt Nam

Xem thêm lời giải sách bài tập Sinh học lớp 9 hay, chi tiết khác:

Bài 1 trang 76 SBT Sinh 9: Môi trường sống của sinh vật gồm…

Bài 2 trang 76 SBT Sinh 9: Trong tự nhiên, có các loại môi trường sống nào sau đây…

Bài 3 trang 76 SBT Sinh 9: Phần “Sinh vật và môi trường” của Sinh học lớp 9 đề cập các tác động nào sau đây….

Bài 4 trang 77 SBT Sinh 9: Con người nghiên cứu sinh vật và môi trường với mục đích nào sau đây…

Bài 5 trang 77 SBT Sinh 9: Theo nghĩa khái quát, môi trường sống của sinh vật là…

Bài 6 trang 77 SBT Sinh 9: Nhân tố sinh thái là…

Bài 7 trang 77 SBT Sinh 9: Nước vừa là nhân tố sinh thái vừa là môi trường sống của sinh vật vì…

Bài 8 trang 78 SBT Sinh 9: Nhìn chung, trong một ngày từ sáng đến tối, cường độ ánh sáng mặt trời…

Bài 9 trang 78 SBT Sinh 9: Độ dài ngày giữa mùa hè và mùa đông khác nhau như thế nào…

Bài 10 trang 78 SBT Sinh 9: Điểm gây chết dưới của cá rô phi ở Việt Nam là…

Bài 11 trang 78 SBT Sinh 9: Nhiệt độ mà tại đó cá rô phi ở Việt Nam sinh trưởng, phát triển và sinh sản tốt nhất là…

Xem thêm:  Hướng dẫn chi tiết về các kèo cá độ bóng đá

Bài 13 trang 78 SBT Sinh 9: Mức độ sinh trưởng của cá rô phi ở Việt Nam như thế nào khi nhiệt độ tăng dần…

Bài 14 trang 78 SBT Sinh 9: Cá rô phi ở Việt Nam có thể chết…

Bài 15 trang 79 SBT Sinh 9: Các loại giun sán kí sinh sống trong môi trường nào sau đây…

Bài 16 trang 79 SBT Sinh 9: Đâu là nơi sinh sống của giun đất và dế chũi…

Bài 17 trang 79 SBT Sinh 9: Nguồn gốc sâu xa của năng lượng cung cấp cho hoạt động của con người…

Bài 18 trang 79 SBT Sinh 9: Hiện tượng cây đậu trồng trong chậu đặt bên cửa sổ thường có xu hướng…

Bài 19 trang 79 SBT Sinh 9: Câu nào sai trong các câu sau…

Bài 20 trang 79 SBT Sinh 9: Nhờ có ánh sáng mà động vật…

Bài 21 trang 80 SBT Sinh 9: Ánh sáng có tác động trực tiếp đến hoạt động sinh lí nào của cây xanh…

Bài 22 trang 80 SBT Sinh 9: Dựa vào khả năng giữ nhiệt độ ổn định của cơ thể, động vật được…

Bài 23 trang 80 SBT Sinh 9: Nhóm động vật nào sau đây gồm toàn động vật biến nhiệt…

Bài 24 trang 80 SBT Sinh 9: Cơ quan nào của cây xanh chịu tác động của ánh sáng mặt trời để tiến hành quang hợp…

Bài 25 trang 80 SBT Sinh 9: Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào có nhiệt độ…

Xem thêm:  Kinh nghiệm cá độ bóng đá giúp bạn kiếm tiền dễ dàng

Bài 26 trang 80 SBT Sinh 9: Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào thuộc nhóm động vật hằng nhiệt…

Bài 27 trang 80 SBT Sinh 9: Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào thuộc nhóm động vật hằng nhiệt…

Bài 28 trang 81 SBT Sinh 9: Dựa vào khả năng sống trong môi trường có độ ẩm khác nhau, động vật được…

Bài 29 trang 81 SBT Sinh 9: Nhóm sinh vật nào có khả năng chịu đựng cao đối với sự thay đổi nhiệt độ…

Bài 30 trang 81 SBT Sinh 9: Mỗi sinh vật sống trong môi trường đều có tác động qua lại hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp…

Bài 31 trang 81 SBT Sinh 9: Câu nào sai trong các câu sau…

Bài 32 trang 81 SBT Sinh 9: Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho cả hai loài…

Bài 33 trang 81 SBT Sinh 9: Trong quan hệ khác loài, mối quan hệ nào là có lợi cho một loài còn loài kia…

Bài 34 trang 82 SBT Sinh 9: Các loài sinh vật tranh giành nhau thức ăn, chỗ ở và các điều kiện sống khác của môi trường…

Bài 35 trang 82 SBT Sinh 9: Hiện tượng tự tỉa cành là kết quả của mối quan hệ nào sau đây trong điều kiện cây mọc dày…

Bài 36 trang 82 SBT Sinh 9: Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ…

Xem thêm:  Bí quyết bảo quản cá đông lạnh lâu mà không hôi thối

Bài 37 trang 82 SBT Sinh 9: Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật…

Bài 38 trang 82 SBT Sinh 9: Quan hệ đối địch giữa các loài gồm…

Bài 39 trang 83 SBT Sinh 9: Hiện tượng liền rễ của các cây cùng loài sống gần nhau…

Bài 40 trang 83 SBT Sinh 9: Ở cây xương rồng, lá biến thành gai có tác dụng gì…

Bài 41 trang 83 SBT Sinh 9: Trong trồng trọt, để có năng suất cao cần có những điều kiện nào sau đây…

Bài 42 trang 83 SBT Sinh 9: Môi trường sống của sinh vật bao gồm tất cả những yếu tố…

Bài 43 trang 83 SBT Sinh 9: Trong tự nhiên, thường không có sinh vật nào sống…

Bài 44 trang 83 SBT Sinh 9: Ánh sáng là một nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống thực vật…

Bài 45 trang 84 SBT Sinh 9:Độ ẩm là một nhân tố sinh thái ảnh hưởng tới đời sống thực vật…

Bài 46 trang 84 SBT Sinh 9: Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C…

Bài 47 trang 84 SBT Sinh 9: Hãy ghép nội dung ở cột A với cột B sao cho phù hợp và ghi kết quả ghép vào cột C…